ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปทิตตา คาเธเดอร์ (ชื่อเดิม) เมทินี ชอบสว่าง (ปอ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
อีเมล์ : katheder.patty@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Luxhaus
ตำแหน่ง : Industriekauffrau
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Georgensgmünd

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ก.ค. 2560,16:35 น.   หมายเลขไอพี : 185.17.206.113


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล