ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 118 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา ทรัพย์มี (ซีพอย)
ปีที่จบ : 2553และ2556   รุ่น : 40และ1
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 136 ห้อง205 ซ.หนองนกยูง7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000
เบอร์มือถือ : 093-8799863
อีเมล์ : zeeploy.19@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นารี เชิดพุดซา (ฝน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 35
ที่อยู่ : บ้านหนองยารักษ์ 236 หมู่17 ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์มือถือ : 0801673061
อีเมล์ : noofon1209@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย สรวิศ เกรียงเกษม (เปอร์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 262 หมู่ 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 082-7524976
อีเมล์ : capperzaza@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สัญญา แสงใหญ่ (ปอน)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 46หมู่14บ้านปูน
เบอร์มือถือ : 0916586422
อีเมล์ : ponclub_321@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัฐพล วงษ์ณรัตน์ (เอ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 34
ที่อยู่ : รักสันโดษ เลยไม่ได้บอก ถ้างั้นก็โทรมาละกัน
เบอร์มือถือ : 0623386364
อีเมล์ : ajvongnaratn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรรัตน์ มีพักตร์ (กิ๊บ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 259 ม.2 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
เบอร์มือถือ : 0828675194
อีเมล์ : gib_259@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วันวิสาข์ เดสันเทียะ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 43
ที่อยู่ : 98ม.7 ต.พลกรัง อ.เม่
เบอร์มือถือ : 0821364873
อีเมล์ : a.omlike@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระศักดิ์ กิจชำนิ (ส้ม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : ม.6 รุ่น 1
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0872627239
อีเมล์ : xbppal@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วิภาวี มณีสวาท (เม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 44
ที่อยู่ : 182 ม.6 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นคราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0800020996
อีเมล์ : blackberrybold@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย รัตนรักษ์ (ต้าร์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 41
ที่อยู่ : 472/1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0854685125
อีเมล์ : phan__tom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชนิตา สังขารีย์ (นุ้ย(เพื่อนชอบเรียก พรพรรณ))
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 50 ม.6 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
เบอร์มือถือ : 0908203725
อีเมล์ : Chinita_nuy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดาทิพย์. ไขโพธิ์ (เก้า)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 100 หมู่ 7 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
เบอร์มือถือ : 0807207645
อีเมล์ : Na9-1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม