รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
12 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย   ตำบลหมื่นไวย  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044-241604 เบอร์แฟกส์ 0- 4425-2267
Email : kiatikounvitaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :