ติดต่อเรา
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
12 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย   ตำบลหมื่นไวย  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 241604 เบอร์โทรสาร 0- 4425-2267
Email : kiatikounvitaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น