ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

ตราของโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา  อักษรย่อว่า

  •  ภาษาไทย ก.ว.
  •  ภาษาต่างประเทศ  K.V.
          ตราประจำโรงเรียนเป็นตราประทับ  รูปวงกลมสองวงซ้อนกันวงนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร  วงในเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์อักษรย่อ กวอยู่ตรงกลางวงกลมระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสองด้านบนเป็นชื่อโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ด้านล่างชื่ออำเภอเมืองนครราชสีมาและชื่อจังหวัดนครราชสีมา