ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด2565
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนฝึกการช่วยเหลือตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ความอดทน และความสามัคคี วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโกเด้นแลนด์ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา
#โคราช #นครราชสีมา #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนโคราช #โรงเรียนเอกชน #โรงเรียนใจกลางเมือง #เดินทางสะดวก #ปลอดภัย #วิชาการดี #กิจกรรมเยี่ยม #โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา #kiatikounvitayaschool #โรงเรียนโคราช #เรียนอนุบาลโคราช #เรียนประถมโคราช #เรียนมัธยมโคราช

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2565,18:25   อ่าน 810 ครั้ง