ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองและวิชาการ 2565
"เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ Open House" เป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ผ่านนิทรรศการทางวิชาการของครูและนักเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับปฐมวัย ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
#โคราช #นครราชสีมา #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนโคราช #โรงเรียนเอกชน #โรงเรียนใจกลางเมือง #เดินทางสะดวก #ปลอดภัย #วิชาการดี #กิจกรรมเยี่ยม #โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา #kiatikounvitayaschool #โรงเรียนโคราช #เรียนอนุบาลโคราช #เรียนประถมโคราช #เรียนมัธยมโคราช
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,13:54   อ่าน 323 ครั้ง