ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2566 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
โดย ดร.สัจจะพร วิริยะจรรยา และ ดร.ปิญดา กิติบุตร
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
#โคราช #นครราชสีมา #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนโคราช #โรงเรียนเอกชน #โรงเรียนใจกลางเมือง #เดินทางสะดวก #ปลอดภัย #วิชาการดี #กิจกรรมเยี่ยม #โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา #kiatikounvitayaschool #โรงเรียน

โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566,09:36   อ่าน 91 ครั้ง